Τίτλος : ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ(ΤΕΙ_ΤΗ)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Τελευταία Ενημέρωση : 15/1/2019 5:05:00 μμ

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts, η οποία δραστηριοποιείται στην
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο, προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης για

Σπουδαστές ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων

στην ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων Electra Palace Thessaloniki.

Κωδικός θέσης: TEI_ΤΗ

Απαραίτητα προσόντα:

Τελειόφοιτοι ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων με δικαίωμα πρακτικής άσκησης
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν
Ευχέρεια επικοινωνίας
Ομαδικό πνεύμα στην εργασία
Υπευθυνότητα και συνέπεια

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία μας προσφέρει:

Eκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με μία φωτογραφία,
δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης, στο site μας
https://www.electrahotels.gr/el/omilos-ilektra/to-mellon-sas/

www.electrahotels.gr

Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά.
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Σε περίπτωση πρόσληψης μου έχω υποχρέωση να προσκομίσω στην τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού αντίγραφα των δικαιολογητικών που πιστοποιούν το περιεχόμενο της αίτησής μου.


Αποστολή Βιογραφικού