Τίτλος : ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α' (WTR)(WTR)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2019 2:37:00 μμ

H  ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts,

η οποία δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, και τη Ρόδο

αναζητά να καλύψει για τις ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα

(Electra Metropolis, Electra Palace, Electra Hotel)

τη θέση:  ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ Α΄ 

(κωδικός θέσης WTR)

Απαραίτητα Προσόντα :

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η Εταιρεία μας προσφέρει:

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με μία φωτογραφία,
δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης, στο site μας

https://www.electrahotels.gr/el/omilos-ilektra/to-mellon-sas/

* Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά
* Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.


Αποστολή Βιογραφικού